Εβδομάδα Προγραμματισμού

Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εκδηλώσεις  με  αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, 11-17 Οκτωβρίου. Η δράση αυτή περιελάμβανε εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, που  συμμετείχαν σε δραστηριότητες και παρακολούθησαν μαθήματα για να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό. Κεντρική ιδέα ήταν να προβληθεί ο προγραμματισμός και  να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες.

Από τις προτεινόμενες δράσεις, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές κάθε τάξης σχετικά με τον προγραμματισμό, τις δυνατότητες που προσφέρει και τις εφαρμογές που βρίσκει στην καθημερινή μας ζωή. Επιπλέον  έγινε πρακτική εξάσκηση μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής  

The Hour of  Code :     http://learn.code.org/hoc/1  

μέσω της οποίας οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν  στον προγραμματισμό μέσα από  ένα εικονικό παιχνίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες:   Γονείς EU code.

hour-of-code