Πανελλήνια ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος  διεξήχθη  στις  6  Οκτωβρίου 2014 με θεματικό άξονα:

«Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι»

Το σχολείο  μας  συμμετείχε  με τις εξής  δράσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατεβάστε την παρουσίαση που δημιούργησαν οι μαθητές στο μάθημα των Αγγλικών:          equal but Different